Görüş ve Öneriler

BİR ŞEHRE İSMİNİ VEREN ADAM AKÇAKOCA

Emre DUMAN / Kültür & Sanat - 17 Eylül 2018

  0

BİR ŞEHRE İSMİNİ VEREN ADAM AKÇAKOCA

Osmanlının Anadolu'ya seferler yaptığı sıralarda uç beyi olarak görev alan Akçakoca Osman Gazi'nin silah arkadaşıdır. Akçakoca Sakarya ve Kocaeli çevresinin alarak İstanbul'un fethine zemin hazırlamıştır.


Resimdekiler soldan sağa Akçakoca Bey , Osman Gazi, Konur Alp

Konur Alp doğuya yönelerek Akyazı, Tuzpazarı, Uzuncabel ve Bolu üzerine akınlar düzenlerken Akçakoca (ve emrindeki Gâzi Rahman) ise Akova, İzmit ve Kocaeli yarımadasının batısında bulunan Samandıra, Aydos kalelerinin olduğu bölgeye yönelmiştir. Aşıkpaşazâde bu aktarımı yukarıda bahsedildiği gibi zaman belirtmeden iki olay (Karaçepüş/Karatekin Kaleleri ile Bursa Kalesi’nin fethi) arasına yerleştirilmiştir. Burada bahsi geçen zaman yaklaşık 20 yıldır. Gerçekleşen akınlar ve yerleşimler Harita 1’de görülmektedir.

Resim: https://tarihmakinesi.wordpress.com/2017/08/16/aaa/

EskiTürkçe olan “Akça” ismi Kayı geleneğinin izlerini taşımaktadır. Ak-ça’dan oluşan bu isim “oldukça/hayli beyaz” anlamındadır. “Koca” ise kocamış fiilinin kökü olup, “büyük/ihtiyar” anlamındadır. Tarihi hafızamızı yoklayacak olursak bu ismin Türk tarihinde sadece bu komutan tarafından kullanılmış olduğunu görürüz. Akçakoca Bey’in, baba veya büyük babasının Süleyman Şah ile Ertuğrul Gazi’nin yakını olması kuvvetle muhtemeldir. Kaynakların eksikliği sebebiyle Osmanlı Tarih yazımı için gerçekten de zor bir dönem olan 14. yüzyıl başlarındaki Osmanlı fütuhatının, 20 yıllık bir duraklama evresine girdiği teorisi, Anadolu’daki gelişmeler değerlendirildiğinde akla yatkın gelmektedir. 1308 yılında son Anadolu Selçuklu Sultanı II. Mesud’un ölümünün ardından yeni bir sultan görevlendirilmemiş, (Moğollar adeta bir vali atarcasına Anadolu Selçuklu Sultanlarını seçmekteydi.) bunun yerine doğrudan Moğol idaresinin uygulandığı bir döneme girilmiştir. Moğollar atadıkları valiler (bknz. Emir Çoban ve oğlu Demirtaş Noyan) ile yarı-bağımsız hareket eden Türkmen beyliklerini hizaya getirmek için yoğun baskı uyguladığı bilinmektedir. Bu gelişmeler sebebiyle de Osmanlı beyliğinin çok aktif olmadığı düşünülebilir. Aynı zamanda Bursa, İznik ve İzmit gibi büyük ve kuvvetli hisarların önüne gelmiş olan beyliğin fetihlerin gerçekleşmemesi sebebiyle daha fazla ilerlenememiştir. Nitekim, 14. yüzyıl başlarında kuşatılmış olan Bursa ve İznik Kaleleri yaklaşık 20-30 yıllık uzun süren ablukalar sonunda teslim olmuştur. Demirtaş Noyan’ın 1327-1328 yıllarında ölümünün ardından rahat bir nefes alan beylikler para bastırmış ve gaza faaliyetlerini tekrar hız kazandırmışlardır.

Akçakoca ilimizin isim babasıdır. Tarihte Koca’nın ili denilerek günümüze Kocaeli olarak dönüşmüştür. Akçakoca nın mezarı kandırada baba tepesindedir. İlk mezar anıtı ahşaptan yapıldığı tahmin ediliyor. çıkan bir yangında yok olmuş 1974 de dönemin valisinin yardımıyla tekrardan anıt mezar yapılmıştır.

Yorumlar

  1. Yapılmış herhangi bir yorum bulunmamaktadır..

BİZ KİMİZ?

Kısaca Kocaeli'yi anlama ve daha kaliteli yaşama rehberi diyebiliriz. Gün içerisinde iş hayatında ve sosyal hayatta neler olup bittiğinden haberdar olmaktan tutun, Kocaeli'nin pek bilinmeyen değerlerini, mekanlarını ve kültürünü insanlara tanıtmaya kadar, hatta hafta sonunu burada nasıl keyifle geçirebilirsiniz gibi şehirle alakalı tüyolar veren bir şehir portalı olmayı amaçlıyoruz..

İLETİŞİM