Görüş ve Öneriler

Eğitim gönüllüleri gelecek nesillere değer katıyor

Hakkı TAŞDEMİR / Güncel - 05 Haziran 2018

  0

Eğitim gönüllüleri gelecek nesillere değer katıyor

1995 yılında devlet tarafından verilen eğitimlere destek olmak amacıyla kurulan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Kocaeli’de de faaliyetlerini yaygın şekilde yürütüyor.Kocaeli’de 2016 yılında TEGV çatısı altında kurulan Selma ve Mesut Kavurt Öğrenim Birimi şehrin gelecek kuşaklarına adeta değer katıyor. Yürütülen çalışmalar, okula başlama sürecinden yaz tatili etkinliklerine kadar çocukların gelişimine her döneminde katkı sağlamayı amaçlıyor. Biz de yürütülen çalışmalara ilişkin detaylı bilgileri Selma ve Mesut Kavurt Öğrenim Birimi Yöneticisi Sinan Ural’dan ediniyoruz.

Sinan Ural Kimdir? Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?


1983 yılında Aydın ilinde doğdum. İlkokul, ortaokul ve Anadolu Teknik Lisesi öğrenimimi burada tamamladım. Üniversite olarak, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Robot Teknolojisi Bölümü ve Kamu Yönetimi bölümlerini bitirdim. Özel sektörde Ar-ge uzmanı olarak çalıştıktan sonra, 2009 yılında Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimi yöneticisi olarak TEGV bünyesinde çalışmaya başladım. Gezi eğitim aracımızla Makedonya, Kosova ve ülkemizin birçok il ve ilçesi de dâhil olmak üzere çocuklarımızın eğitimi için koştuk. 7 aydır sürdürdüğüm Kocaeli Selma ve Mesut Kavurt Öğrenim Birimi Yöneticiliği ile çocuk ve gönüllülerimizin eğitim ve gelecekleri için çaba sarf etmekteyiz.

TEGV’in eğitim modelinden bahsedecek olursak neler söyleyebiliriz?


Eğitim sisteminde tartışılmaz ağırlığı olan devlet, kaynak yetersizliği ve yapısal sorunlar nedeniyle bu görevi yerine getirirken çeşitli güçlüklerle karşılaşmaktadır. Gönüllü kuruluşların, özel sektörün ve vatandaşların, hayati önem taşıyan bu alanda devletin verimliliğini artıracak şekilde; destek olarak, örnekler yaratarak ve eksikleri tamamlayarak sorumluluğu paylaşmaları gerekmektedir. Vakfımızın varoluş nedeni, devlet tarafından verilen temel eğitime katkıda bulunmaktır. Bu noktada vakfımız farklı becerilere sahip olarak dünyaya gelen tüm çocuklara kendi potansiyellerini ve yeteneklerini keşfetmelerine fırsat tanımayı amaçlıyor. Bunun için, çocuklara güvende hissettikleri, düşünce ve duygularını özgürce ifade edebildikleri, yaratıcılıklarını ortaya koyabildikleri ve aktif biçimde öğrendikleri bir alan sunuyor. Bu amaç doğrultusunda oluşturduğumuz eğitim modelimiz beş ana boyuttan oluşuyor; çocuk dostu mekânlarımız, donanımlı gönüllülerimiz, çocuk merkezli eğitim programlarımız, sistematik izleme-değerlendirme yapımız ve tüm bu boyutları bütüncül biçimde ele alan ve etkileşimli biçimde yöneten yönetişim yapımız. Modelimiz kapsamında geliştirdiğimiz eğitim programlarımız her şeyden önce çocukların ihtiyaçlarını merkeze alıyor. Onlara hem kendilerini ifade edebilme fırsatları sunuyor, hem de aktif, etkinlik temelli ve eğlenceli biçimde öğrenmelerini sağlıyoruz. Programlarımız çocukların temel becerileri ve yaşam becerileri edindirmenin yanında özgüvenlerini ve motivasyonlarını da destekliyor.

Eğitim faaliyetlerimizin niteliği bizim için büyük önem taşıyor. Programlarımızın hedeflediği kazanımlara ne ölçüde ulaşıldığını izlemek amacıyla her eğitim programı kapsamında düzenli izleme-değerlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Topladığımız bu veriler ışığında, her yıl programlarımızı çocuklarımızın ve uygulayıcılarımızın ihtiyaçlarına daha iyi cevap verecek şekilde gözden geçiriyoruz. Çocukların özgüven sahibi, kendini özgürce ifade eden, yaratıcı, düşünen, sorgulayan, barışçı ve farklılıklara saygılı bireyler olmaları için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biz, sevgiyle yaklaştığımız, bilgiyle donattığımız çocuklarımıza dimdik yürümeleri ve hayata karşı daha güçlü durmalarını sağlayacak becerileri ve özgüveni kazandırdığımıza inanıyoruz. Çocuklarımız için okulun tamamlayıcısı, sokağın ve riskli ortamların alternatifiyiz. TEGV’de çocuklarımız özgür bir ortamda en gelişmiş ülkelerdeki eğitim anlayışıyla tanışıyorlar. Çoğu gençlerden oluşan gönüllülerimiz hayata bakışlarıyla çocuklarımıza örnek oluyorlar.


Kocaeli Selma ve Mesut Kavurt Öğrenim Birimi hakkında bilgi verebilir misiniz? Ne gibi faaliyetler yürütüyorsunuz?


Birimimiz, 2014 yılında Kocaeli’li iş adamı Mesut Kavurt’un vakfımız ile iletişime geçerek bir öğrenim birimi sahiplenme talebi doğrultusunda bu adı almıştır. Resmi olarak 2016 yılında açılışı gerçekleşti. Burada yıl boyunca 200’ün üzerinde gönüllünün desteği ile 1400’ün üzerinde çocuğumuza eğitim desteği verdik. Tabi burada sadece çocukların kişisel gelişimi değil aynı zamanda gönüllülerimizin de gelişimleri için çalışmalar yürütüyoruz. 2017-2018 eğitim öğretim döneminde çocuklara yönelik olarak; Okuyorum-Oynuyorum Yaratıcı yazma ve Yaratıcı Okuma, Düşler Atölyesi, Drama, Algo Dijital Kodlama, 3D yazıcı ile Katı Modelleme, İngilizce, Eğlenerek Matematik ve Fen, Eğlen Öğren Hijyen etkinlikleri düzenledik. Bu etkinliklerimize Mehmet Akif İlköğretim Okulu, Ertuğrulgazi İlkokulu, Akşemsettin İlkokulu, Akçakoca İlkokulu, Şehit Öğretmen Erkan Aydın İlköğretim Okulu ve 28 Haziran İlköğretim Okulu’ndan toplam 1100 çocuğumuz katılım sağladı.

Bu eğitimlerinizin dışında yaz döneminde de etkinlikler düzenliyor musunuz?


Tabii ki düzenliyoruz. 15 Haziran da başlayacak yaz etkinliklerimiz Temmuz ayının sonuna kadar devam edecek. Etkinliklerimiz; bilim, spor, müzik, sanat, araştırma, doğa, bilgisayarla kodlama, gezi ve zekâ oyunlarını içeren geniş yelpazeli bir programdan oluşuyor. Bu etkinliklerde çocuklarımız kendilerini tanıyor, yeteneklerini keşfediyor. Çocuklarımız; spor yaparak içlerindeki enerjiyi en iyi şekilde değerlendiriyor, gündelik hayattaki malzemelerle değişik objeler, süslemeler, sanatsal çalışmalar gerçekleştiriyor, doğayı yakından tanıyorlar. Programlarımıza katılım için herhangi bir ücret talep etmiyoruz ve her çocuğumuza, ailemize kapımız her zaman açık.


Son olarak ailelere bir mesajınız var mıdır?


Eğitim bir çocuk için sağlık ve mutluluk kadar önemlidir. Çünkü eğitim bir çocuğun hayatını belirleyen en önemli şeylerin başında gelir. Çocuk kendini ne kadar iyi tanırsa, yapacağı farklı çalışma ve aktivitelerle başarı oranı da, o oranda artacaktır. 23 yıl önce, TEGV olarak yola çıktığımızda, daha aydınlık bir gelecek için en büyük şansımızın eğitim olduğunu biliyorduk. Çünkü inanıyoruz ki: Eğitim güçtür. Eğitim haktır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, bazı çocukların, sahip olabileceği tek güç, tek fırsattır. Eğitim, sadece okumaya-yazmaya, sayı saymaya, bilgi edinmeye değil, öncelikle kendi gücünü keşfetmeye ve hayatta kalmaya yarar. Biz, sevgiyle yaklaştığımız, bilgiyle donattığımız çocuklarımıza dimdik yürümelerini, hayata karşı daha güçlü durmalarını sağlayacak becerileri ve özgüveni kazandırdığımıza inanıyoruz. Bu nedenle Kocaeli’de, ilköğretim çağında okuyan çocuklarımızın ailelerine; çocuklarının tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri ve nitelikli eğitim almaları için tamamen ücretsiz olan TEGV’in Yaz Etkinliklerine yollamaya davet ediyorum.

Adres : Akçakoca Mah. Düz Sok. No:24 İzmit-Kocaeli 

İletişim : 0262 526 55 45


Bilişim Odası

Çocukların temel dijital becerilerini güçlendirmek amacıyla tasarlanan Algo Dijital Projesi, bilişim dünyasının kapılarını çocuklara açıyor. google.org desteği ile hayata geçecek olan projeyle, çocukların problem çözme, algoritmik düşünme, blok temelli kodlama/programlama, dijital okuryazarlık ve dijital yurttaşlık konularında becerilerini geliştirmelerine katkı sunmayı amaçlanıyor.Düşler Atölyesi

Düşler Atölyesi, plastik sanat disiplinlerinin uygulandığı bir programdır. Programda güzel sanatlar aracılığı ile çocukların ve gönüllülerin yaratıcılık, takım çalışması, sorun çözme, özgüven, iletişim ve sorumluluk gibi yaşam becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. İçerikler; resim, heykel, baskı, atık malzeme, sanatçı tanıma ve tanıtma gibi iki ve üç boyutlu tekniklerden oluşuyor.Okuma Odası

Çocukların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan disiplinler arası uygulamalar oluşturuyor. Yapı Kredi’nin desteği ile yürütülen program, Okuma Adası adını verdiğimiz programın kazanımlarına uygun biçimde tasarlanmış özel odalarda uygulanıyor.Kütüphane

Yaklaşık 1500 kitabın bulunduğu kütüphane tüm çocukların kullanımına açık.Drama

Drama Atölyesi Eğitim Programı, çocukların çok yönlü gelişimini atölye ortamında desteklemek üzere oluşturuldu. Programda role girme, doğaçlama, oyun, dramatizasyon gibi drama teknikleri kullanılıyor.Etkinlik Odası (Fen – Matematik)

Çocuklar için ilgi çekici ve eğlenceli etkinlik ve materyallerden oluşan ve Garanti Bankası’nın desteğiyle yürütülen Matematik Eğlenerek Öğren Programı, çocuklara matematik temel bilgi ve becerilerini kazandırmayı amaçlıyor.

Fen Eğlenerek Öğren Eğitim Programı, fen bilimlerinin temel bilgi ve becerilerini kazandırmak yoluyla, çocukların bilimsel süreç basamaklarına hâkim, neden-sonuç ilişkisini kurabilen, laboratuvar kullanımı bilgi ve becerisine sahip ve fen bilimine karşı olumlu tutum geliştiren bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Etkinlikler, donanımlı ve eğitimli olan gönüllülük esasına dayalı gönüllüler aracılığı ile gerçekleştiriliyor.1’den Başlamak

İlkokul 1. sınıf, sadece uzun bir akademik yolculuğun başlangıcı olduğu için değil, aynı zamanda çocukların okul ve sınıf ortamıyla ilk tanışma deneyimi olması sebebiyle de önemlidir. TEGV’de bu yaş grubunun ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla Birlikte Öğrenelim eğitim programını uygulanıyor.

Yorumlar

  1. Yapılmış herhangi bir yorum bulunmamaktadır..

BİZ KİMİZ?

Kısaca Kocaeli'yi anlama ve daha kaliteli yaşama rehberi diyebiliriz. Gün içerisinde iş hayatında ve sosyal hayatta neler olup bittiğinden haberdar olmaktan tutun, Kocaeli'nin pek bilinmeyen değerlerini, mekanlarını ve kültürünü insanlara tanıtmaya kadar, hatta hafta sonunu burada nasıl keyifle geçirebilirsiniz gibi şehirle alakalı tüyolar veren bir şehir portalı olmayı amaçlıyoruz..

İLETİŞİM